Presentation Nyheter

Du kan vända Dig till Avendor FöretagsFörmedling med alla typer av frågor som rör köp eller försäljning av företag inklusive fastighetsbolag. Vi hjälper Dig med

• hela försäljningsprocessen när Du ska sälja hela eller delar av Ditt företag
• rådgivning inför förvärv, utköp eller samgåenden
• värdering av Ditt företag som förberedelse inför kommande överlåtelse
• konsulttjänster vid kapitalanskaffning, finansiering och affärsutveckling

Vi har lång erfarenhet som företagsledare inom många olika branscher i näringslivet. Industri, handel, fastighets- eller tjänstesektorn? Vi har erfarenhet från samtliga och kan därför snabbt sätta oss in i de flesta företags marknads- och strategiska position. Detta är A och O när det gäller upplägget av sökprocessen för att finna rätt köpare till Ditt företag.

Vi har goda kontakter med köpare som investment- och riskkapitalbolag, banker, revisorer och advokater. Genom att vi ingår i FöretagsFörmedlarna, en samverkansorganisation för oberoende företagsmäklare, får vi hjälp att hitta köpare eller säljare över hela Sverige. Lång internationell erfarenhet underlättar om det gäller att finna köpare utomlands.Fastighetsbolag med god real avkastning
Fastighetsbolag med fullt uthyrd industrifastighet, ca 2970 kvm, säljes. 10-års hyreskontrakt. Direktavkastning ca 7 % med fullt KPI-index.

Nytt sökuppdrag
För svenskt investmentbolag, med rötter i Småland, söker vi företag inom tillverkning och handel med oms 50-500 Mkr. Ingen tidsbegränsning och möjlighet att stanna kvar som partner!