Företag önskas köpa
ObjektNr, Benämning
Bransch
Typ av verksamhet
Region
21, Bolag m stabila kassaflöden Alla (ej underlev automotiveind) För engelskt investmentbolags räkning sökes bolag Sverige Mer info
70, Bolag köpes Södra Sverige Mer info
 
Fastighetsbolag önskas köpa
ObjektNr, Benämning
Typ av fastighet
Storlek
Region
45, Kontorsfastighet (AB) Kommersiell fastighet 1200 kvm Helsingborg Mer info