Allmänt
Inför ett uppdrag söker vi alltid tillsammans med vår uppdragsgivare komma fram till de förutsättningar som skall gälla för uppdraget och vilka förväntningar som finns. Det gäller bl. a förväntningar avseende pris och när företaget är moget för försäljning. Finns motiv att vänta med försäljningen kan vi bistå på olika sätt för att skapa rätt förutsättningar och därmed öka värdet på Ditt företag. Innan försäljningsprocessen börjar tecknas ett uppdragskontrakt som reglerar våra villkor.

Sekretess
Vanligtvis vill man inte tillkännage att företaget skall säljas eller att man vill köpa ett specifikt objekt. Alla aktiviteter från vår sida sker därför med iakttagande av största möjliga sekretess. Det innebär t.ex. att vid marknadsföring presenteras objekten så att det ej går att ”lista ut” vilket bolag som avses. Vid kontakter med presumtiva kunder erhåller dessa mer detaljerad information först efter att ha tecknat sekretessavtal. Sekretessfrågans hantering innebär en avvägning. Graden av sekretess bestäms därför med vår uppdragsgivare; ibland kan ett helt ”öppet” förfarande vara möjligt.